MyAstroData BIZ: проект на MyAstroData, очаквайте през 2015

През 2013 - във връзка с проекта - е планирано да бъде издадена първата книга: "Въведение във финансовата астрология".

Книгата ще е с обем около 150-200-250 стр. с поне 100-на илюстрации и упражнения за по-добро усвояване на описаните методи. Учебникът е замислен да може да бъде четен от всеки, който се интересува от спекулативна търговия, без да е необходимо никакво предварително знание за астрологията, финансовата в частност и за техническия анализ на финансовите пазари. Цената на учебника ще варира между 30 и 70 лв. в зависмост от обема и интереса.

Повече за книгата можете да прочетете в блога: Въведение във финансовата астрология. Приблизителното съдържание е дадено по-долу. С напредване на написването ще можете да зачитате поне по няколко параграфа от повечето глави, така че да можете да прецените дали книгата е за вас или не.

Съветвам ви да оставите Ваш актуален email адрес, тъй като книгата вероятно ще бъде издадена на абонаментен принцип и за абониралите се ще има 10-15-20% отстъпка от цената.

Въведение


ЧАСТ I – НЕОБХОДИМИЯТ АСТРОЛОГИЧЕН МИНИМУМ ЗА НЕАСТРОЛОЗИ

1. Арена

2. Актьори

3. Реплики

4. Събития


ЧАСТ II – КАКВО НИ Е НЕОБХОДИМО ЗА ДА ЗАПОЧНЕМ?

1. Чувствителни точки във времето

2. Чувствителни ценови нива


ЧАСТ III – ОЩЕ НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ ИНСТРУМЕНТА

1. Затъмнения

2. Планетарни цикли

3. Клъстери


ЧАСТ IV – КАКВО ОЩЕ НИ Е НЕОБХОДИМО?

1. За техническия анализ
2. Вълновата теория на Елиът
3. Социономиката и “обществените настроения”


Приложение А
Обществените настроения от антропософска гледна точка


Послеслов – Какво следва?

Речниk
Библиография